Вътрешни комуникации

Успешните компании се разпознават по своите служители. Затова разбирайки спецификата на ефективната комуникация в организацията ние се стремим да изграждаме доверие и съпричастност между служителите и компанията.

Кризисен PR

Екипът на Adaptive Communications твърдо следва максимата, че най-добрият кризисен PR е липсата на кризисни ситуации и целенасоченo работим за предотвратяването им. Въпреки това сме готови да реагираме адекватно на ситуации, в които е необходим кризисен PR. Затова в рамките на цялостната комуникационна стратегия, която изготвяме индивидуално за всеки отделен клиент, ние правим анализ и оценка на възможните рискове и разработваме кризисен план, който влиза в действие в случай на нужда.

Събитиен мениджмънт

Нещо ново, нещо изпитано и нещо индивидуално. Това е концепцията, която следваме по време на организирането на събития за нашите клиенти. Вярваме, че всяко събитие носи своя дух и нестандартност, които да допринесат за привличането на вниманието на медиите, партньорите и конкуренцията.

Връзки с медиите

Устойчивите връзки с медиите са от изключително значение за нас и нашите клиенти. Затова ние Ви предлагаме изграждането на цялостна комуникационна медийна стратегия. Организиране и провеждане на пресконференции и събития в различен формат. Регулярно изпращане на прессъобщения. Изготвяне на интервюта, коментари и анализи. Медийни партньорства. Мониторинг и анализ на излъчваните и публикувани материали.

Корпоративен/Личен PR

За всеки свой клиент създаваме ефективна и индивидуална комуникационна стратегия, съобразена със съответната сфера на дейност, за да постигнем дългосрочните му цели като позициониране на марката или личността, изграждане и поддържане на образа в публичното пространство и кризисен PR мениджмънт.

Популяризиране на европейски проекти

Европейските проекти са важна час от развитието на бизнес средата в страната. Осъзнавайки от какво значение е успешното им реализиране за нашите клиенти и техния напредък, ние Ви предлагаме професионална подкрепа за тяхното популяризиране сред обществото. Изготвянето на прессъобщения, организирането на пресконференции, участията в предавания на радиото и телевизията, както и изработването на специални материали за пресата посветени на проекта, са малка част от нещата, с които можем да Ви бъдем полезни, за да изпълните целите си и да привлечете обществеността на своя страна.

Корпоративна социална отговорност (CSR)

Тенденцията, че успешната компания е социално отговорната компания става все по-актуална в днешно време. Ние вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот, което от своя страна ще му донесе лоялна аудитория, подкрепата на институциите и гарантирано медийно присъствие. CSR кампания трябва да е изградена и планирана правилно, за да се използва пълния потенциал на активността – както за обществото, така и за компанията.

Дигитален маркетинг

Поддържането на добра репутация в интернет е сред най-важните елементи от съвременния маркетинг. За компании, които искат устойчиво присъствие в социалните мрежи – бързата, качествена и директна комуникация с клиентите е абсолютно задължителна. С повече от 3 години опит в тази сфера, екипът на Adaptive Communications поставя фокуса върху дигиталния маркетинг, превръщайки фирмената Ви страница в интерактивен портал, а феновете Ви в посланици на Вашата идея.